Export-

bestemmingen

Exportbestemmingen

Welke exportmarkten zijn favoriet? Hebben de politieke en economische ontwikkelingen op het wereldtoneel geleid tot het betreden van nieuwe of het verlaten van bestaande markten. In dit hoofdstuk aandacht voor groeiverwachtingen op markten.

Top 10 binnen EU gelijk aan 2018 en 2016

De top 10 van meest genoemde exportbestemmingen binnen de EU is gelijk aan 2018 en 2016. Alleen hebben sommige landen buiten de top 4 van plaats gewisseld. Zo zien we dat Italië (30%) ten opzichte van vorig jaar met een minimaal verschil van plaats heeft gewisseld met Polen (28%). Alle overige landen staan op dezelfde plek als in 2018 het geval was. Duitsland (69%) en België (60%) vormen al sinds jaar en dag de top 2 van exportbestemmingen binnen de EU. Frankrijk (45%) en het Verenigd Koninkrijk (38%) staan respectievelijk vrijwel altijd op plaats drie en vier. De top 10 wordt gecompleteerd met Spanje (28%), Denemarken (22%), Zweden (18%) en Oostenrijk (18%).

Grafiek 18 - Ranking top 10 exportbestemmingen binnen de EU

Top 4 buiten EU al jaren onveranderd

De eerste 4 landen van de top 10 exportbestemmingen buiten de EU, Zwitserland (23%), Verenigde Staten (22%), Noorwegen (17%) en Rusland (16%) vormen al jaren de top 4 buiten de EU. Zwitserland voert traditiegetrouw vrijwel altijd de lijst aan. Net als de lijst met 10 exportbestemmingen binnen de EU zien we dat 2019 vrijwel dezelfde landen in de top 10 heeft staan als in 2018 en 2016 het ge val was. China (16%) staat bijna altijd op de vijfde plaats in de lijst. De Verenigde Arabische Emiraten (11%) staan ook al jaren in de top 10 exportbestemmingen buiten de EU. Turkije, Canada en Australië scoren gelijk met 10% en Japan (8%) heeft zijn top 10 positie van vorig jaar weten te behouden.

Grafiek 19 - Ranking top 10 exportbestemmingen buiten de EU

Duitsland en Japan niet meer in top 10 omzetstijgers

Als we kijken naar de top 10 van landen waarin omzetstijging is gerealiseerd, dan valt op de eerste plaats op dat grote exportlanden als Duitsland en Japan, die vorig jaar nog in de top 5 van omzetstijgers stonden, dit jaar niet meer in de top 10 staan. Verder valt op dat de spreiding tussen de nummer 1 en nummer 10 niet groot is. Alle genoemde landen zitten tussen de 52% en 61%. Noorwegen, dat vorig jaar niet in de top 10 van omzetstijgers stond, heeft dit jaar de koppositie ingenomen. Ook Denemarken en Oekraïne stonden vorig jaar niet in de top 10.

Grafiek 20 - Top 10 gerealiseerde omzetstijgers exportlanden 2019

Meer dan de helft van de bedrijven die nu naar VS, China, Rusland, Australië en/of Duitsland exporteren, verwacht een omzetstijging in 2020

Ruim drie op de vijf bedrijven die naar de Verenigde Staten exporteren, verwachten in 2020 een stijging van de omzet in dat land. China, Rusland, Australië en Duitsland volgen op de voet. Duitsland stond vorig jaar nog bovenaan de lijst van exportlanden met verwachte stijging van de omzet, maar in de top 10 van daadwerkelijke omzetstijgers 2019 zagen we Duitsland niet meer terug. Toch staat Duitsland ook dit jaar weer hoog in de verwachting van omzetstijgende exportlanden. China en de Verenigde staten zijn de enige landen die in 2019 zowel in de top van verwachte als van gerealiseerde omzetstijgers staan en voor 2020 weer in de top 10 worden verwacht.

Grafiek 21 - Top 10 verwachte omzetstijgers exportlanden 2020

Turkije nummer 1 bij omzetdalers 2019

Bedrijven die in 2019 naar Turkije hebben geëxporteerd, hebben bij dit land in verhouding het meest een omzetdaling moeten incasseren. Ook vorig jaar scoorde Turkije hoog met 28%. Kijken we naar de top 10 van landen waarvan in 2018 werd verwacht dat ze in 2019 in exportomzet zouden dalen, dan zien we dat Turkije, Rusland, Saoedi-Arabië en China ook daadwerkelijk in de top 10 van gerealiseerde omzetdalers van 2019 zijn terechtgekomen. Het Verenigd Koninkrijk werd wel in de top 10 van omzetdalers verwacht, maar is daar dit jaar niet in terechtgekomen.

Grafiek 22 - Top 10 gerealiseerde omzetdalers 2019

Meest verwachte omzetdaling bij het Verenigd Koninkrijk

Met de brexit nu als voldongen feit zien we dat het Verenigd Koninkrijk de lijst aanvoert van landen waarvoor de exporteurs in 2020 een omzetdaling verwachten. Turkije zien we ook in deze lijst weer hoog scoren. Samen met Rusland en China is Turkije het land dat de afgelopen 2 jaar zowel in de top 10 van omzetdalers als in de top 10 van verwachte omzetdalers terecht is gekomen.

Grafiek 23 - Top 10 verwachte omzetdalers exportlanden 2020

Export het vaakst gestopt in Iran

12% van de exporterende bedrijven geeft aan zich uit een of meer markten te hebben teruggetrokken. Dat is een daling ten opzichte van vorig jaar, toen 21% van de bedrijven aangaf zich uit markten te hebben teruggetrokken. Iran scoort, net als vorig jaar, het hoogst als het land waar niet meer naar is geëxporteerd.

Grafiek 24 - Top 10 markt exit 2019

Aandeel dat nieuwe markten betreedt gelijk aan vorig jaar

Circa twee op de vijf exporteurs geven aan een of meerdere nieuwe exportmarkten te hebben betreden. Dit aandeel verschilt niet noemenswaardig van 2018 en 2016.

Grafiek 25 - Nieuwe markten betreden 2015 - 2019

VS en Mexico meest genoemd als nieuwe exportmarkten

3% van alle exporterende bedrijven in het onderzoek noemt de Verenigde Staten als de exportmarkt die ze in 2019 voor het eerst betraden. Even zo veel noemen Mexico in dit verband.

Grafiek 26 - Top 10 nieuw betreden buitenlandse markten 2019

VS meest genoemd als voorgenomen nieuwe exportmarkt

Een derde van de responderende bedrijven zegt in 2020 een of meerdere nieuwe exportmarkten te gaan betreden. Ook hier worden de Verenigde Staten het vaakst genoemd met 3% van het totaal aantal bedrijven in het onderzoek.

Grafiek 27 - Top 5 voornemen nieuwe buitenlandse markten 2020

Trends in Export is een gezamenlijk initiatief van kredietverzekeraar Atradius en ondernemersorganisatie evofenedex