Export-

ontwikkelingen

Exportontwikkelingen

Hebben exporteurs de groei van 8% die zij verwachtten voor 2019 waar kunnen maken. Hoe zijn de vooruitzichten voor 2020: blijft exporterend Nederland onverminderd positief. Dit komt aan bod in dit hoofdstuk over exportontwikkelingen.

Stijging exportomzet 2019 lager dan verwacht

De gerealiseerde stijging van 6% in 2019 ligt lager dan de geprognotiseerde stijging van 8% zoals die vorig jaar voor dit jaar was afgegeven. Ook zien we dat de gerealiseerde omzetgroei gelijk is aan 2016 en lager vergeleken met de overige jaren. Verder zien we dat de verwachting voor 2020 niet verschilt van die van vorig jaar. De lagere groei heeft blijkbaar geen impact op de verwachting voor het volgende jaar.

Grafiek 13 - Verandering exportomzet 2013 - 2020

Helft bedrijven realiseert stijging exportomzet

De helft van de bedrijven heeft in 2019 een stijging van de exportomzet gerealiseerd en 17% een daling. Alleen in 2016 was dat bijna net zo, maar in de overige jaren waren er meer bedrijven, zeker per saldo, met een stijging in exportomzet. We zien ook dat het resultaat de verwachting niet heeft geƫvenaard. Maar die constatering geldt voor alle jaren. De verwachting voor volgend jaar ligt ongeveer op het niveau van de verwachting voor 2019.

Grafiek 14 - Ontwikkeling exportomzet in de periode 2015 - 2020

Ordergroei onveranderd belangrijkste reden omzetgroei

Voor tweederde van de bedrijven die een stijging in omzetgroei van de export realiseerden, komt die groei door de toename van het aantal orders van klanten. Voorgaande jaren werd de toename van het aantal orders ook het meest genoemd, maar dit jaar ligt dat aandeel iets lager. De stijging van de verkooprijs is ook wat minder vaak genoemd als reden voor de omzetgroei. De uitbreiding met nieuwe exportmarkten wordt vaker als reden aangehaald in vergelijking met vorig jaar.

Grafiek 15 - Reden stijging omzetgroei export 2015 - 2019

Negatieve economische situatie vaak reden voor daling

We zien dit jaar dat de negatieve economische situatie op exportmarken veel vaker als reden voor de daling van de exportomzet wordt genoemd dan in 2018 en 2017 het geval was, toen dit juist minder vaak werd genoemd ten opzichte van 2016. Op dit punt zien we 2019 overeenkomen met 2016. Een beeld dat we tot nu toe vaker hebben gezien. Verder zien we dat een daling van de omzet op de belangrijkste exportmarkten minder vaak als reden wordt genoemd voor daling van de omzetgroei. De naderende brexit wordt vaker genoemd dan vorig jaar.

Grafiek 16 - Reden daling omzetgroei export 2015 - 2019

Daling exporteursvertrouwen stabiliseert

Vorig jaar vroegen we ons af of de daling een incidentele dip was. Dat blijkt het niet te zijn, want ook dit jaar is het gemiddelde exporteursvertrouwen in het economische klimaat op een 6,6 uitgekomen. Daarmee kunnen we eerder stellen dat 2017 en 2018 hoog waren en dat het vertrouwen dit jaar en vorig jaar overeenkomt met de jaren 2014 - 2016. We kunnen ook vaststellen dat het vertrouwen niet verder is gedaald.

Grafiek 17 - Exporteursvertrouwen in economisch klimaat 2009 - 2020

Trends in Export is een gezamenlijk initiatief van kredietverzekeraar Atradius en ondernemersorganisatie evofenedex