Kenmerken exporteurs

We beginnen het onderzoeksrapport met het toelichten van de achtergrondkenmerken van de respondenten. We hebben ondermeer onderzocht in welke branche respondenten actief zijn, de (export)omzetverdeling en de mate van exportervaring.

Goede spreiding sectoren in het onderzoek

De respons naar branche laat een mooie spreiding zien van de verschillende sectoren die we in het onderzoek hebben aangetroffen. Land-, tuinbouw en visserij, vorig jaar wat sterker vertegenwoordigd, ligt weer op het niveau van 2017. Overige resultaten verschillen niet noemenswaardig van vorig jaar.

Grafiek 1 - Respons naar branche

Producenten en groothandelaren meest vertegenwoordigd

Dit jaar hebben we iets minder groothandelaren in het onderzoek, omdat vorig jaar meer respondenten zich zowel als producent en als groothandelaar kwalificeerden. Overige resultaten zijn gelijk aan vorig jaar.

Grafiek 2 - Respons naar aard van de onderneming

Gemiddeld ruim 30 jaar exportervaring

Gemiddeld hebben de exporterende bedrijven in het onderzoek 33 jaar exportervaring. Ruim twee op de drie bedrijven hebben meer dan 20 jaar exportervaring. We zien de gemiddelde exportervaring van de respondenten elk jaar licht stijgen.

Grafiek 3 - Respons naar aantal exportjaren

Export naar gemiddeld bijna 30 landen

70% van de bedrijven exporteert naar maximaal 30 landen. 57% van alle bedrijven exporteert naar maximaal 20 landen. Voor bijna een vijfde ligt dat zelfs onder de 5 landen. Gemiddeld exporteren de bedrijven in het onderzoek naar 28 landen, wat iets hoger ligt dan vorig jaar.

Grafiek 4 - Respons naar aantal exportlanden

Meerderheid bedrijven heeft omzet van ≥ 10 miljoen euro

Bijna een vijfde van de bedrijven in het onderzoek heeft een omzet van minder dan 2,5 miljoen euro en bij circa een kwart van de bedrijven ligt die omzet op minimaal 40 miljoen euro. De spreiding van de omzetklassen komt in grote lijnen overeen met die van vorig jaar.

Grafiek 5 - Respons naar omzetklasse

Gemiddeld komt bijna drie vijfde totale omzet uit export

57% van de omzet wordt bij de bedrijven in het onderzoek gegenereerd door export. Bij de allerkleinste omzetklasse ligt dat een stuk lager en bij de categorie tussen de 80 en 500 miljoen euro ligt dat hoger.

Grafiek 6 - Percentage exportomzet per omzetklasse

Meerderheid heeft exportomzet van ≥ 5 miljoen euro

Bijna een kwart van de bedrijven in het onderzoek heeft op jaarbasis minimaal 20 miljoen euro exportomzet en bij 29% ligt dat niet hoger dan 2,5 miljoen euro. Bij de overige 52% ligt de gerealiseerde exportomzet in 2019 tussen 2,5 en 20 miljoen euro. Resultaten verschillen niet noemenswaardig van 2018.

Grafiek 7 - Exportomzet vanuit Nederland 2019

Aandeel exportomzet verschilt per branche

We hebben van de tien meest responderende branches in het onderzoek gekeken naar hun specifieke aandeel aan exportomzet ten opzichte van de totale omzet. Enerzijds is duidelijk dat dit aandeel per branche flink kan verschillen. Anderzijds zien we ook een grote groep waarbij het percentage omzet uit export dicht bij elkaar ligt.

Grafiek 8 - Percentage exportomzet naar top 10 responderende branches

Al jaren komt meeste exportomzet uit de EU

Al jaren komt de meeste exportomzet uit de EU. En eveneens al jaren verschilt dat onderling niet noemenswaardig. Blijkbaar is die verhouding nauwelijks aan verandering onderhevig.*

* Indien het Verenigd Koninkrijk buiten de EU zou vallen en worden toegerekend aan de rest van de wereld, dan zou de verhouding 60% - 40% zijn.

Grafiek 9 - Gemiddelde omzetverdeling export binnen en buiten de EU

Verdeling binnen en buiten EU per omzetklasse vrij stabiel

De verdeling van de exportomzet ligt voor bijna alle omzetcategorieën tussen de 61% - 73% in het voordeel van de EU. In grote lijnen zien we ook geen verschillen tussen de hogere omzetklassen en midden- en/of lagere omzetklassen. Dat was vorig jaar net zo.

Grafiek 10 - Exportomzetverdeling binnen en buiten de EU per omzetklasse

5% exportomzet vanuit Verenigd Koninkrijk

64% van de bedrijven in het onderzoek halen exportomzet uit de handel met het Verenigd Koninkrijk. Gemiddeld komt bij deze bedrijven circa 8% van hun exportomzet vanuit het Verenigd Koninkrijk, wat neerkomt op 5% van de exportomzet berekend op het totaal aantal bedrijven in het onderzoek.

Grafiek 11 - Gemiddelde omzetverdeling export binnen en buiten het Verenigd Koninkrijk

Buitenlandse marktbewerking vooral met eigen personeel

Bijna drie op de vijf exporterende bedrijven gebruiken eigen verkooppersoneel als distributiekanaal in het buitenland. Ook voorgaande jaren was dit het meest genoemde distributiekanaal.

Grafiek 12 - Distributiekanalen buitenland

Trends in Export is een gezamenlijk initiatief van kredietverzekeraar Atradius en ondernemersorganisatie evofenedex