Onrust en geopolitieke verschuivingen

Onrust en geopolitieke verschuivingen

Hebben exporteurs negatieve gevolgen ondervonden van onrust en geopolitieke verschuivingen in de wereld. Welke oorzaken zijn hiervoor verantwoordelijk. Welke financiële impact heeft het en wat is de verwachting voor 2020. Welke regio’s zijn het meest kansrijk op (middel)lange termijn en welke bedreiging zien exporteurs om hun bedrijfsdoelstellingen te halen.

Twee vijfde ondervindt negatieve gevolgen door onrust

Twee op de vijf bedrijven in het onderzoek geven aan negatieve gevolgen te hebben ondervonden van onrust en/of verschuivende geopolitieke machtsverhoudingen in de wereld. We zagen dit ook min of meer terug bij de genoemde redenen voor daling in exportomzet.

Grafiek 40 - Negatieve gevolgen ondervonden van onrust en/of verschuivende geopolitieke machtsverhoudingen in de wereld

Sancties leveren het vaakst negatieve gevolgen op voor bedrijven

Ruim drie op vijf bedrijven die aangeven negatieve gevolgen te hebben ondervonden, noemen de sancties op o.a. Rusland en Iran als oorzaak van die negatieve gevolgen. Omgerekend houdt dit in dat een kwart van alle exporterende bedrijven negatieve gevolgen heeft ondervonden van sancties. Op de tweede plaats wordt de handelsoorlog tussen de VS en China genoemd als oorzaak.

Grafiek 41 - Oorzaken van negatieve gevolgen

Negatieve gevolgen hebben financiële impact

De negatieve financiële impact kan zo een paar procenten van de omzet kosten. Voor circa twee derde van de bedrijven die negatieve gevolgen hebben ondervonden, ligt de financiële impact hiervan onder de 1 miljoen euro

Grafiek 42 - Financiële impact negatieve gevolgen

Negatieve situatie zal per saldo niet verbeteren in 2020

Volgens twee op de vijf bedrijven die negatieve gevolgen hebben ondervonden van onrust en/of verschuivende geopolitieke machtsverhoudingen in de wereld zal hier in 2020 geen verbetering in komen. Per saldo zijn er net meer bedrijven die eerder een verslechtering dan een verbetering verwachten.

Grafiek 43 - Verwachte wijziging situatie negatieve gevolgen in 2020

Europa veruit meest kansrijke regio op (middel)lange termijn

Volgens ruim twee derde van de exporteurs is Europa op de middellange termijn de meest kansrijke regio. Voor vrijwel even zoveel geldt dat ook voor de lange termijn. We zien over de gehele linie dat er geen echte verschillen zijn in hoe er ten aanzien van kansrijke regio’s wordt aangekeken op de middellange en lange termijn. Nemen we de resultaten van 2018 mee in de analyse, dan zien we dat Europa met name op de middellange termijn wat minder vaak wordt genoemd en alle andere regio’s wat vaker. Zuidoost-Azië wordt zowel voor de middellange als lange termijn veel vaker genoemd als kansrijke regio dan vorig jaar. De afstand tot Europa blijft voor deze regio en alle andere regio’s groot.

Grafiek 44 - Kansrijke regio’s op middellange en lange termijn

Geopolitieke onrust meest bedreigend voor bedrijf

We zagen het al aan de hand van de ondervonden negatieve gevolgen dat geopolitieke onrust negatieve impact kan hebben op het bedrijf. Het is ook die geopolitieke onrust die het meest genoemd wordt als bedreiging voor het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen. Het wordt ook vaker genoemd dan vorig jaar. De handelsoorlogen en nieuwe concurrentie komen ex aequo op de tweede plaats. Ook het aandeel nieuwe concurrentie is wat toegenomen ten opzichte van vorig jaar. De brexit wordt ten opzichte van vorig jaar veel minder vaak als bedreiging genoemd.

Grafiek 45 - Belangrijkste bedreigingen om bedrijfsdoelstellingen te halen

Trends in Export is een gezamenlijk initiatief van kredietverzekeraar Atradius en ondernemersorganisatie evofenedex