Export-

ontwikkelingen

Exportontwikkelingen

Wat is er door de coronacrisis terechtgekomen van de verwachte groei voor 2020 van 8%. Wat zijn de redenen van de veranderingen in exportomzet. Hoe zijn de vooruitzichten voor 2021: is exporterend Nederland hoopvol. Dit komt aan bod in dit hoofdstuk over exportontwikkelingen.

Veel bedrijven realiseren daling van de exportomzet

Verwachtte vorig jaar, toen er nog geen sprake was van de coronacrisis, 9% van de bedrijven een omzetdaling voor 2020, hoe anders is de realiteit waarin 43% van de bedrijven in 2020 een daling in de exportomzet heeft gerealiseerd. Voor het eerst sinds jaren is het aandeel bedrijven dat een stijging zag in de exportomzet in de minderheid en ligt het resultaat ver achter bij de verwachting. Als positieve noot kunnen we wel concluderen dat de meerderheid van de bedrijven geen daling in de exportomzet heeft gerealiseerd. Voor 2021 zijn de bedrijven duidelijk hoopvol, want ze zijn net zo positief in hun verwachtingen als voorgaande jaren het geval was.

Grafiek 12 - Ontwikkeling exportomzet in de periode 2014 - 2021

Daling exportomzet in 2020, maar 2021 weer positief

Op het moment van een wereldwijde pandemie, zoals de coronacrisis, kunnen alle verwachtingen en trendlijnen even overboord. We zien dan ook dat de verwachte stijging van 8% van de exportomzet voor 2020 is uitgekomen op een daling van gemiddeld 5%. Wel zien we ook hier dat de verwachting voor 2021 hoopvol is, omdat er gemiddeld op een stijging van de exportomzet van 9% wordt gerekend. Deze verwachting verschilt niet met de verwachting van voorgaande jaren.

Grafiek 13 - Verandering exportomzet 2013 - 2021

Coronacrisis voor circa derde (mede) reden van omzetgroei

Voor circa twee derde van de bedrijven die een stijging in omzetgroei van de export realiseerden, komt die groei door de toename van het aantal orders van klanten, wat niet noemenswaardig verschilt van voorgaande jaren. Voor circa een derde van de bedrijven die een stijging in de exportomzet realiseerden, is de coronacrisis (mede) reden van die groei. De gunstige economische situatie op exportmarkten en de stijging van de verkoopprijs worden minder vaak als reden genoemd van de stijging van de exportomzet in vergelijking met voorgaande jaren.

Grafiek 14 - Reden stijging omzetgroei export 2017 - 2020

Coronacrisis veruit belangrijkste reden voor daling exportomzet

Bijna alle bedrijven die een daling van de omzetgroei realiseerden, noemen in ieder geval de coronacrisis als reden van die daling. Daarnaast zien we, net als voorgaande jaren, ook nog een substantieel aandeel dat de negatieve economische situatie op exportmarkten noemt als reden voor de daling van de exportomzet. Wat verder opvalt, is de forse daling van de toegenomen concurrentie als reden voor de daling van de omzetgroei van de export. De coronacrisis heeft blijkbaar een remmend effect op nieuwe toetreders.

Grafiek 15 - Reden daling omzetgroei export 2017 - 2020

Exporteursvertrouwen blijft gelijk

Vorig jaar gaven de exporteurs gemiddeld een 6,6 voor het vertrouwen in het economisch klimaat in 2020. Tijdens het veldwerk voor het onderzoek destijds was er nog geen sprak van de coronacrisis, anders hadden we ongetwijfeld een heel ander beeld voor 2020 gezien. Voor 2021 is het vertrouwen op het niveau van 2020 en 2019 gebleven. Zoals we al zagen bij de verwachte exportontwikkelingen zijn de exporteurs blijkbaar hoopvol voor 2021.

Grafiek 16 - Exporteursvertrouwen in economisch klimaat 2010 - 2021

Trends in Export is een gezamenlijk initiatief van kredietverzekeraar Atradius en ondernemersorganisatie evofenedex