Kracht van innovatie

Kracht van innovatie

Hoe is het binnen bedrijven gesteld met innovatie en duurzaamheid. Wat is het belang van innovatie met betrekking tot exportlanden. Wat kan innovatie stimuleren en welke bedreigingen zijn er.

Twee op de vijf bedrijven (zeer) sterk gericht op innovatie

Naar eigen zeggen zijn twee op de vijf bedrijven (zeer) sterk gericht op innovatie. Bijna driekwart van de bedrijven is op z’n minst redelijk sterk gericht op innovatie.

Grafiek 41 - Mate waarin bedrijf is gericht op innovatie

Duurzaamheid (zeer) belangrijk voor drie op de vijf bedrijven

Circa drie op de vijf bedrijven geven aan dat duurzaamheid binnen innovatie (zeer) belangrijk is. Voor vier op de vijf bedrijven is het op z’n minst redelijk belangrijk.

Grafiek 42 - Belang van duurzaamheid binnen innovatie

IMVO is een kans of noodzakelijke randvoorwaarde

Twee op de vijf bedrijven geven aan Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als kans te zien en voor bijna een derde is het een noodzakelijke randvoorwaarde voor internationaal ondernemen. Vrijwel niemand ziet het als bedreiging. Een groot deel van de exporteurs moet het antwoord op de vraag schuldig blijven.

Grafiek 43 - Wijze waarin IMVO met name wordt ervaren

SDG worden het meest als kans ervaren

Ruim een derde van de ondervraagde bedrijven ziet Sustainable Development Goals als een kans en bijna een kwart ervaart het als een noodzakelijke randvoorwaarde voor internationaal ondernemen. Vrijwel niemand ziet het als bedreiging. Twee op de vijf exporteurs weten geen antwoord op deze vraag.

Grafiek 44 - Wijze waarop SDG met name wordt ervaren

Diverse drijfveren achter innovatie binnen het bedrijf

De drie belangrijkste drijfveren achter innovatie binnen een bedrijf betreffen het aanpassen aan markten waarnaar wordt geëxporteerd, winstmaximalisatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het milieu/klimaat volgt op enige afstand. Er is geen echte uitschieter als we naar de spreiding van de antwoorden kijken.

Grafiek 45 - Drijfveer achter innovatie binnen het bedrijf

Duurzame innovatie belangrijk voor exportlanden

Duurzame innovatie met betrekking tot exportlanden is voor twee op de vijf bedrijven (zeer) belangrijk en voor drie op de vijf bedrijven op z’n minst redelijk belangrijk.

Grafiek 46 - Belang van duurzame innovatie met betrekking tot exportlanden

Belastingvoordelen belangrijkst voor duurzaamheid en innovatie

Volgens twee op de drie bedrijven zouden belastingvoordelen duurzaamheid en innovatie kunnen stimuleren. Subsidies zouden dat volgens bijna de helft van de bedrijven ook kunnen. De Green Deal van de EU volgt op afstand op de derde plek in dit verband. Van private en publieke projectfinanciering wordt het minst vaak stimulerend effect verwacht op duurzaamheid en innovatie.

Grafiek 47 - Maatregelen die duurzaamheid en innovatie kunnen stimuleren

Ongelijk speelveld en wetgeving grootste bedreigingen

Volgens bijna twee op de drie bedrijven is een ongelijk speelveld met andere landen de grootste bedreiging voor duurzaamheid en innovatie, op de voet gevolgd door regels en wetgeving. Zaken als tekort aan kennis/mankracht, het innovatievermogen van het bedrijfsleven zelf, gebrek aan financiering en de CO2-taks worden een stuk minder vaak genoemd als bedreiging van duurzaamheid en innovatie. Het zijn dus factoren die vaker bij de politiek liggen dan bij de bedrijven zelf, die de grootste bedreiging vormen.

Grafiek 48 - Bedreigingen voor duurzaamheid en innovatie

Trends in Export is een gezamenlijk initiatief van kredietverzekeraar Atradius en ondernemersorganisatie evofenedex