image

Ondernemen zonder risico's

Krijg uw kredietrisico onder controle en groei op een veilige manier

Veel ondernemingen leveren op krediet aan klanten: eerst leveren, later betalen. Dit gaat niet geheel gepaard zonder risico’s. Ieder bedrijf dat op krediet levert heeft namelijk te maken met het kredietrisico: het risico dat een klant uw factuur niet op tijd, of helemaal niet, betaalt. Dit risico kan financiële gevolgen hebben voor uw eigen onderneming en groei belemmeren. In dit whitepaper leest u alles over:

  • Welke oplossingen er zijn voor uw onderneming die u beschermen tegen onbetaalde facturen en uw kredietrisicomanagement ondersteunen
  • Wat een Letter of Credit is en wat er wordt bedoeld met factoring
  • Hoe een verzekering kan helpen bij de groei van uw onderneming
  • De voordelen van een kredietverzekering