Atradius


In 6 stappen verantwoord groeien met uw onderneming

“Streef ernaar dat de kwaliteit richting uw klanten gewaarborgd blijft ondanks dat u niet alles zelf meer doet.”

Stap 1 Groei door strategie ontwikkeling

Als ondernemer is het altijd verstandig om een aantal keer per jaar naar uw onderneming te kijken zonder dat u in de dagelijkse waan van de dag zit. U kunt zichzelf daarbij de volgende vragen stellen:

  • Waar sta ik op dit moment?
  • Lever ik nog steeds voldoende toegevoegde waarde en ben ik onderscheidend genoeg?
  • Waar liggen de groeikansen in de markt?
  • Welke kansen zijn het meest logisch om te benutten als ik kijk naar de identiteit van mijn onderneming?

Als u aan uw onderneming gaat werken is het van belang om uit de waan van de dag te komen. Kies daarom voor een locatie buiten uw eigen onderneming. Zo kan u niet gestoord worden door allerlei praktische zaken die op de werkvloer spelen. Als ondernemer kan u in een bepaalde tunnelvisie zitten doordat u dagelijks in uw onderneming zit. Het kan dan lastig zijn om bovenstaande vragen volledig te beantwoorden. Als u met bovenstaande vragen aan de slag gaat kan het van toegevoegde waarde zijn om hier iemand bij te betrekken. Deze persoon kan verdiepende vragen stellen waardoor u in een breder perspectief naar uw onderneming gaat kijken. Deze persoon kan een consultant zijn, maar kan ook iemand uit uw kennissenkring zijn.

Stap 2 Wat is er nodig om te groeien?

Inventariseer goed wat er nodig is binnen uw onderneming om de genoemde groeikansen te benutten. U kunt daarbij de volgende vragen beantwoorden:

  • Heb ik de expertise die nodig is in huis?
  • Is er voldoende capaciteit beschikbaar?
  • Welke investeringen zijn nodig
  • Zijn er voldoende financiële middelen om deze investeringen te realiseren

Het beantwoorden van deze vragen geven ook een beeld of het realistisch is om voor bepaalde kansen te gaan. Als u een groothandel heeft in witgoed is het wellicht een brug te ver om de concurrerende particuliere onlinemarkt te veroveren. U gaat dan de strijd aan met de grotere witgoed partijen en u zult een behoorlijke investering in marketing moeten doen om succesvol te worden. De vraag is of dat een realistisch doel is.

Stap 3 Maak een concreet marketing en sales plan

Werk uw groeiambities uit in een concreet marketing en salesplan. Welke activiteiten zijn feitelijk nodig om de gewenste groei te realiseren? De activiteiten in kaart brengen aan de hand van de salesfunnel kan daarbij goed helpen.

Breng in deze stap goed in beeld wie uw doelgroep precies is in het realiseren van de groeiambities. Wanneer dit goed in beeld is kunt u bepalen via welk kanaal en met welke boodschap u deze doelgroep het beste kunt bereiken. Dit kunnen online- en offlinekanalen zijn. Haal waar nodig externe expertise in huis om het beste resultaat te realiseren. Zorg dat uw salesafdeling geïnstrueerd is om zo snel mogelijk met deze nieuwe kansen en klanten aan de slag te kunnen.

Stap 4 Maak een financieel plan

Welke investeringen zijn nodig om de groeiplannen te realiseren en hoe wilt u dit financieren? Maak daarbij een rentabiliteitsbegroting. Door middel van deze begroting kijkt u naar de mogelijke groei in omzet en wat er onderaande de streep overblijft aan winst. Wanneer u een andere partij nodig heeft om de benodigde financiering rond te krijgen, dan speelt dit financiële plan daar een belangrijke rol in. Dit financiële plan moet namelijk aantonen dat de financieringslasten gedragen kunnen worden. Dit geeft tevens aan in hoeverre het interessant is om voor de betreffende groeikansen te gaan. Wanneer u de investering onvoldoende kunt terugverdienen kunt u de kans beter aan u voorbij laten gaan.

“Wanneer uw bedrijf groeit, dan levert dat altijd extra risico’s op”
"Zorg ervoor dat u bestendig gaat groeien. Hierdoor worden de risico’s overzichtelijk."

Stap 5 Breng de risico's in kaart

Groeien betekent vaak extra risico’s. Voor veel ondernemers is dit niet direct een probleem. Risico’s horen bij het ondernemerschap. Het is echter wel verstandig om bewust met de mogelijke risico’s om te gaan. Wanneer een financieel risico door u als ondernemer niet meer te dragen is, dan is het verstandig deze af te dekken. Als bijkomende risico’s kunt u denken aan een groeiende debiteurenportefeuille. Kortom, u investeert in de groei maar ziet dat pas later terug op de rekening. In de tussentijd zit uw cash voor een deel vast in debiteuren. En wat als deze uiteindelijk niet kunnen of willen betalen?

Met een kredietverzekering van Atradius is 90% van de vordering gedekt. Daarnaast besteedt u een hoop incassoactiviteiten uit. Onder andere is het incassotraject in de dienstverlening van Atradius inbegrepen. Via Atradius Collections heeft u een incassobureau achter de hand met wereldwijde dekking. Er ontstaat daarmee meer ruimte om tijd te besteden aan uw groeiplannen. Een ander voordeel van een kredietverzekering is dat u uw groei makkelijker kunt financieren. Een financier loopt namelijk tevens minder risico wanneer hij weet dat het bedrag aan debiteuren altijd binnen zal komen. Een groeifinanciering is met de aanwezigheid van een kredietverzekering dus makkelijker rond te krijgen. Daarnaast krijgt u vaak een scherper tarief en betere voorwaarden.

“Met een kredietverzekering van Atradius heeft u in één dienst gelijk een aantal maatregelen genomen om meer bestendig en verantwoord te groeien met uw onderneming. ”

Stap 6 Doen!

Dit lijkt een logische stap, maar uw groeiplan zal niet het eerste plan zijn dat onderin een la verdwijnt. Het is een kunst op zichzelf om iedere week gericht bezig te zijn met het realiseren van de groeiambities voor uw onderneming. In deze stap wordt veel gevraagd van het vermogen om uw personeel goed aan te sturen. In deze fase is het van belang dat uw medewerkers goed worden begeleid om ervoor te zorgen dat de groeiambities worden gehaald. Zorg er daarom voor dat er in deze fase helder geformuleerde doelen zijn die door iedereen gedragen worden. Wanneer u deze vertaalt naar een activiteitenplan, dan is het helder en concreet wat iedereen moet doen om deze doelen te realiseren. Plan daarnaast regelmatig evaluatiemomenten in om te toetsen of u nog steeds goed op koers ligt of dat er bijgestuurd moet worden.

Meer opties voor verantwoord groeien

Een kredietverzekering beschermt uw onderneming tegen schade die u oploopt door onbetaalde facturen. Betaalt uw klant niet? Met een kredietverzekering krijgt u alsnog uw geld. Op die manier blijft uw cashflow op orde en kunt u verantwoord groeien.

Met een kredietverzekering van Atradius heeft u in één dienst gelijk een aantal maatregelen genomen om meer bestendig en verantwoord te groeien met uw bedrijf. Zo kunt u van tevoren een kredietwaardigheidscheck doen bij een nieuwe klant. Hiermee kunt u beter inschatten in hoeverre deze klant in staat is om de factuur tijdig te betalen.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een onbetaalde vordering uit handen te geven aan Atradius Collections. Atradius Collections is ons incassobureau met wereldwijde dekking. Mocht betaling uiteindelijk uitblijven, dan is 90% van de vordering verzekerd.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een onbetaalde vordering uit handen te geven aan Atradius Collections. Atradius Collections is ons incassobureau met wereldwijde dekking. Mocht betaling uiteindelijk uitblijven, dan is 90% van de vordering verzekerd. Wij informeren u graag gratis en vrijblijvend over hoe u risico’s kunt beperken, hoe u de omzet veilig kunt stellen en wij geven u financieel inzicht in uw afnemers. We bieden voor elk type bedrijf en elk type risico een oplossing. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen of heeft u een specifieke vraag? Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan met één van onze experts.