Atradius

Kredietrisico beperken? Dit zijn de oplossingen

Het beperken van kredietrisico kan op verschillende manieren en u heeft de keuze uit meerdere oplossingen. Bij het kiezen van de juiste oplossing is het belangrijk dat u de voor- en nadelen tegen elkaar afweegt en onderzoekt wat het beste bij uw behoefte en uw onderneming past.

Een overzicht van veel voorkomende oplossingen zijn:

1 Eigen voorziening of reservering dubieuze debiteuren

Een ‘eigen voorziening’ houdt in dat u zelf financiële reserves opbouwt. Deze optie wordt ook wel ‘reservering voor dubieuze debiteuren’ genoemd. Met deze reserves dekt u verliezen in als uw klanten niet kunnen betalen. Administratief gezien is dit de makkelijkste oplossing. Daarbij lijkt het een goedkope oplossing, maar niets is minder waar. De kredietrisico’s zijn enorm en de verliezen kunnen hoog oplopen, zeker wanneer een grote klant niet betaalt. Daarnaast is er sprake van hoge verborgen kosten:

  • U bent zelf verantwoordelijk voor het kredietrisicomanagement. Hierbij dient u te vertrouwen op externe informatieverstrekkers die niet altijd even actuele informatie delen, zeker niet wat betreft kredietstatussen
  • U bent zelf verantwoordelijk voor de incassodiensten, die zeer arbeidsintensief en kostbaar kunnen zijn
  • U legt een beperking op uw werkkapitaal en u bent niet beschermd wanneer een grote klant de rekening niet kan betalen
  • De grootste nadeel van een eigen voorziening is dat u als ondernemer geen ambitieuze groeistrategie voor uw bedrijf kunt opzetten, tenzij u bereid bent grote risico’s te lopen

"Kies een oplossing die bij uw behoefte én uw onderneming past"

2 Factoring

Bij factoring laat u de facturen vooruit betalen door een factoringmaatschappij, die uw facturen met korting opkoopt (meestal 70 tot 85% van het totale factuurbedrag). Deze bedrijven nemen vaak ook de facturatie en incasso op zich. Dit is de beste oplossing wanneer u zo snel mogelijk betaald wilt krijgen, zonder dat u het risico op non-betaling van uw klanten loopt. Uw kredietrisico is met deze oplossing tot een minimum beperkt. Het is belangrijk om te realiseren dat niet alle factoringbedrijven het risico van non-betaling onherroepelijk overnemen voor de facturen die ze kopen (zogenaamd non-recourse factoring). Als ze dit niet doen (recourse factoring), moet u het bevoorschotte bedrag terugbetalen als uw klant uiteindelijk niet betaalt. En er zijn nog meer nadelen: Factoring is een dure oplossing. U betaalt namelijk niet alleen een vergoeding aan het factoringbedrijf (meestal 1 tot 4% over de factuur), maar u ontvangt ook maar een deel van het factuurbedrag. Bovendien vragen factoringbedrijven u meestal om factoringservices voor al uw debiteuren af te nemen. Hierdoor kunt u de grip op uw klantrelaties kwijtraken.

3 Letter of Credit (L/C)

Een Letter of Credit (L/C, ook wel documentair krediet of accreditief genoemd) geeft u de zekerheid dat u betaald krijgt voor de goederen die u levert. Een L/C is een belofte door een bank dat de betaling wordt gedaan zolang de juiste goederen op het juiste moment en met de juiste papieren zijn verzonden. Een L/C beschermt zowel u als uw klant door mogelijke risico's te beperken. Voor u wordt het risico van niet-betaling overgedragen op de bank die de L/C heeft verstrekt. In opkomende markten kan dit gaan om contant geld dat door de koper wordt veiliggesteld.

Dit systeem, dat feitelijk al honderden jaren wordt gebruikt, wordt algemeen geaccepteerd in de internationale handel wanneer het lastig is om de betrouwbaarheid van een klant of leverancier te beoordelen. De nadelen van een L/C zijn:

  • Een L/C dekt slechts één transactie voor één klant. Het kan vervelend zijn en veel tijd kosten als u met regelmaat voor deze vorm van bescherming kiest
  • Het is een dure oplossing, voor u als ondernemer en voor uw klanten. Denk aan de absolute kosten en tijd (administratie) en het gebruik van kredietlijnen met de daarbij komende behoefte aan zekerheid
  • De declaratieprocedure bij de bank kan langdurig en moeizaam verlopen en kleine discrepanties in de administratie (de voor de L/C vereiste documenten) kunnen grote gevolgen hebben

4 Kredietverzekering

Met een kredietverzekering is uw onderneming verzekerd voor schade die ontstaat omdat een klant uw facturen niet meer kan betalen. Hierdoor heeft u voldoende financiële middelen om te investeren, groeien en uw rekeningen te betalen. Een kredietverzekering van Atradius is de meest complete oplossing om uw kredietrisico te beperken:

  • Betaalt uw klant niet, dan vergoeden wij de schade. Zo heeft u voldoende liquiditeit en cashflow om te werken aan uw ambities
  • U maakt gebruik van onze internationale incassoservice, Atradius Collections. Hierdoor wordt het voor u mogelijk om uw zakelijke relatie in stand te houden en uw bedrijfsactiviteiten soepel voort te zetten
  • Door onze kennis van de markt kunt u vooraf de juiste informatie over uw klant inwinnen en kent u hun financiële situatie. Dit geeft u vertrouwen om op krediet zaken te doen

Veilig en verantwoord groeien? Een kredietverzekering is dé oplossing

U wilt natuurlijk groeien, maar wel op een veilige en verantwoorde manier, want alleen dan maakt groei uw organisatie sterker. Groeien en risico nemen gaan hand in hand. Het is de kunst om dit te balanceren. Een kredietverzekering kan u hierbij helpen. Door het betalingsrisico af te dekken krijgt u de ruimte en zekerheid die u nodig heeft om toekomstplannen waar te maken.

Om te overleven is het noodzakelijk om mee te bewegen met de markt. Wensen en behoeftes van uw afnemers veranderen (bijvoorbeeld door technologische vernieuwing); het is aan uw onderneming om met passende antwoorden te komen. Groei betekent ook meer omzet en meer financiële mogelijkheden. Dit is nodig om te kunnen investeren in uw groeiambities.

Groei maakt uw bedrijf ook minder kwetsbaar, want hoe meer opdrachten u heeft, des te minder is het negatieve effect als een opdracht wegvalt. Kortom, groei maakt uw bedrijf sterker. Maar de rol van uw klanten is hierbij van cruciaal belang. Als uw afnemers degelijke, betrouwbare partijen zijn, dan bieden zij de zekere basis die nodig is voor verantwoorde groei. Ze betalen de facturen op tijd en dragen bij aan uw winst.

Maar met welke bedrijven doet u zaken en met welke juist niet? Atradius beschikt over informatie per land, per sector en per bedrijf over betalingsgewoonten en kredietwaardigheid. Met deze informatie kunt u overwogen beslissingen maken in uw klantkeuze en komt u niet voor verrassingen te staan.

Het is natuurlijk een mooie kans als bijvoorbeeld een buitenlands bedrijf bij u een order wilt plaatsen. Bij u als ondernemer is dan een gezonde portie argwaan op zijn plaats. Hoezo is dit bedrijf vanuit het niets bij mij terecht gekomen? Wat is de reputatie van het bedrijf? Wat is er bekend over het betaalgedrag en de kredietwaardigheid? Een kredietverzekeraar, zoals Atradius, weet hierop het antwoord. Door de onderneming te checken op kredietwaardigheid, kunt u beoordelen of de nieuwe klant daadwerkelijk zal bijdragen aan de verantwoorde groei die u nastreeft.

Snel en verantwoord groeien Als ondernemer moet u voortdurend beslissingen nemen. Snelheid is daarbij belangrijk. Als er commerciële kansen zijn moet u toeslaan en niet afwachten. Maar voordat u ja zegt tegen een mooie order wilt u wel zekerheid. U mag niet gokken dat het allemaal wel goedkomt. Het is niet vreemd dat u achtergrondinformatie wilt over het bedrijf. De vraag is alleen hoe? Op eigen houtje potentiële afnemers onderzoeken kost zoveel tijd dat u het momentum verspeelt en dat daardoor de (mogelijke) deal over gaat. Groei en snelheid gaan dus hand in hand. Wij kunnen u van informatie voorzien, dit biedt u rust en zekerheid en blijft tegelijkertijd de snelheid erin. Vertrouwen Op deze manier zakendoen geeft u vertrouwen. Het is al uitdagend genoeg om als ondernemer in onbekende regio’s of landen zaken te doen. Een kredietverzekering geeft u een solide basis om te groeien in nieuwe markten.

"Het tijdig aangaan van een kredietverzekering is cruciaal voor het duurzaam managen van kredietrisico’s"

8 voordelen van een kredietverzekering

1 Wanbetaling

De belangrijkste reden voor het afsluiten van een kredietverzekering is dat uw organisatie met de verzekering is ingedekt tegen wanbetalers. Openstaande facturen worden conform de polisvoorwaarden door ons uitgekeerd.

2 Stabiele cashflow

De gemiddelde duur dat debiteuren een factuur betalen, zal door het professionele incassostelsel afnemen. Doordat de uitstaande facturen eerder worden betaald kan de financiële stroom (cashflow) worden geoptimaliseerd, waardoor het liquiditeitsvoordeel verhoogd wordt.

3 Incasso

Het gehele incassoproces valt onder de polisdekking. Overbodige incassokosten die normaal ter sprake komen om de cashflow gezond te houden, worden met het afsluiten van een kredietverzekering vermeden.

4 Financieringsruimte

Bij het afsluiten van een kredietverzekering zullen uw financieringsmogelijkheden toenemen. Als de kans van non-betaling weggenomen wordt, zullen banken eerder krediet verstekken en/of voorwaarden versoepelen, simpelweg doordat het risico beperkt wordt.

5 Veilig groeien

Een kredietverzekering stimuleert de veilige groei van uw onderneming. Nieuwe debiteuren worden in een vroeg stadium op hun kredietwaardigheid getoetst, waardoor u zich compleet kan richten op kredietwaardige debiteuren. Zowel uw nieuwe als uw bestaande debiteuren worden vervolgens gemonitord om u te kunnen informeren bij verslechterende omstandigheden. Met deze up-to-date informatie kunt u een onderbouwde prognose maken voor een veilige omzetgroei.

6 Concurrentievoordeel

Betalingscondities kunnen worden versoepeld wanneer uw debiteuren kredietwaardig worden verklaard. Dit verbetert de duurzame klantrelatie en creëert een concurrentievoordeel. Daarbij wordt door het verlagen van het DSO (Days Sales Outstanding) uw liquiditeitsvoordeel verhoogd, uw werkkapitaal verbeterd en als gevolg uw concurrentievoordeel verhoogd.

7 Expertise

Met onze expertise en deskundigheid weet u precies hoe solvabel de relaties zijn met wie u zakendoet. Dankzij betrouwbare informatie kunnen wij u nog slimmer maken. Onze adviseurs blijven u, tijdens de looptijd van een product, altijd van dienst. Daarbij bieden wij op onze website kennisartikelen aan met onderwerpen uit de wereld van internationaal creditmanagement, belicht door onze experts, met tips en adviezen uit de praktijk.

8 Geen zorgen meer

Het zorgeloos ondernemen is het slechtste meetbaar, maar wél zeer belangrijk voor het ondernemerschap. Zorgen maken over een voorspoedig betaalbeleid en hoe herinneringen en aanmaningen te sturen of worstelen met onbetaalde facturen is verleden tijd. De dekking van een kredietverzekering neemt deze aspecten voor u uit handen. Zo wordt ondernemen een stuk makkelijker en kunt u zich focussen op dat waar u het beste in bent: ondernemen.

Zorg dat u een kredietverzekering op tijd regelt

Het regelen van kredietbescherming dient op tijd te gebeuren. Komt een klant in financieel zwaar weer terecht en u regelt pas op dat moment een kredietverzekering, dan bent u aanzienlijk duurder uit en/of zijn de mogelijkheden beperkt. Door op tijd bescherming in te kopen, profiteert u van gunstige voorwaarden en voorkomt u stijgende dekkingskosten als het slechter gaat bij uw afnemer(s). Veel bedrijven gaan pas op zoek naar kredietbescherming als het risico zich voordoet. Dat is te laat. Het tijdig aangaan van een kredietverzekering is cruciaal voor het duurzaam managen van kredietrisico’s. Zo behaalt u strategische voordelen die bijdragen aan de winstgevendheid en de toekomstige bedrijfsgroei. Door proactief én strategisch gebruik van de juiste credit-managementinstrumenten blijft u de concurrentie voor en kunt u het verschil maken.

Zorg voor een kredietverzekering die bij uw onderneming past

De kosten van een kredietverzekering hangen samen met de omvang van de opdracht(en) die u verzekert. Het is zaak om een kredietverzekering af te sluiten die aansluit bij uw onderneming. Wij hebben de juiste oplossing voor elk type bedrijf. Of het nu gaat om een startende onderneming, een middelgrote onderneming of een multinational - met de producten en diensten van Atradius stelt u de liquiditeit en het succes van uw onderneming veilig. Als u bij ons een kredietverzekering afsluit, krijgt u automatisch toegang tot onze online tooling en wereldwijde bedrijfsinformatie. Ook onze professionele incassoservice staat tot uw beschikking.

Wilt u meer weten over onze oplossingen, het proces, de kosten of wilt u een persoonlijk advies, vraag dan een vrijblijvend adviesgesprek aan met één van onze experts.