Uw kredietrisico onder controle

Veel ondernemingen leveren op krediet aan hun klanten: eerst leveren, later betalen. Dit gaat niet geheel gepaard zonder risico’s. Ieder bedrijf dat op krediet levert heeft namelijk te maken met het kredietrisico: het risico dat een klant uw factuur niet op tijd, of helemaal niet, betaalt. Dit risico kan financiële gevolgen hebben voor uw eigen onderneming. Het heeft een negatieve impact op de cashflow en winstgevendheid en kan in het slechtste geval zelfs leiden tot uw faillissement. Grip houden op uw kredietrisico is dus van groot belang om uw onderneming te continueren en op een veilige manier te laten groeien.

Er zijn verschillende oplossingen die uw onderneming kunnen beschermen tegen het risico van onbetaalde facturen en die uw kredietrisicomanagement ondersteunen. Maar hoe weet u welke oplossing de juiste is? En wat is eigenlijk een Letter of Credit? Wat wordt er bedoeld met factoring? Hoe kan een kredietverzekering uw onderneming laten groeien? En wat zijn de voordelen van een kredietverzekering? In dit whitepaper geven we antwoord op deze vragen zodat u de perfecte oplossing voor uw onderneming kiest.